+48 884 008 174

Strategia inwestycyjna

Inwestycje kapitałowe

Systematyczny program inwestycyjny

Bezpieczeństwo Twojej rodziny

Wsparcie prawne

Wyjątkowe okazje inwestycyjne

Strategia Inwestycyjna

Specjalizujemy się w dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, współprace z Klientami rozpoczynamy od analizy portfela inwestycyjnego Klienta.

Układając naszą strategię inwestycyjną, musimy brać pod uwagę czynniki takie jak: stopień ryzyka, płynność kapitału, okres inwestycji, oczekiwana stopa zwrotu czy rodzaj inwestycji. Każdy z tych czynników, jest nie mniej ważny od drugiego, dlatego MOUNTVEST stworzy dla Ciebie indywidualną analizę. Chcemy, aby nasi inwestorzy podejmowali świadome decyzje, a w każdy projekt angażowali bezpieczną ilość kapitału

Inwestycje Kapitałowe

Każdy inwestor ma inny charakter – niektórzy są skłonni zaryzykować licząc na większe zyski, dla innych najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Dlatego najistotniejsze jest aby stworzyć indywidualną strategię, która przyniesie zakładaną stopę zwrotu i jednocześnie sprawi, że inwestor będzie spał spokojnie.

Dla ustalenia własnej strategii inwestycyjnej stosuje się analizę fundamentalną, techniczną i portfelowa. Inwestując w jakiekolwiek instrumenty finansowe, należy przede wszystkim dobrze zapoznać się z możliwościami jakie oferuje rynek. Posiadamy rozwiązania szyte na miarę każdego klienta – sprawdź co mamy dla Ciebie.

Systematyczny program inwestycyjny

Aby skutecznie oszczędzać oraz budować swoją poduszkę finansową należy określić cel i przedział czasowy, przeanalizować obecną sytuację finansową, a następnie dobrać najlepszą strategię i instrument finansowy.

Produkty z regularną składką, dają możliwość niewielkim, comiesięcznym nakładem finansowym, długoterminowo zgromadzić większą sumę, czy to na wkład własny do zakupu nieruchomości, czy też na emeryturę, albo na dobry start dla dziecka po ukończeniu 18 lat. Budując swoją poduszkę finansową dobieramy komfortową kwotę, która już od pierwszego dnia zaczyna dla nas pracować. Niewątpliwie dużym plusem tego rozwiązania jest zachowanie płynności finansowej. W dzisiejszych czasach klienci cenią sobie fakt, iż w przypadku kryzysowej sytuacji mogą mieć swobodny dostęp do zgromadzonego kapitału. Mountvest zapewnia dostęp do ponad 1000 funduszy inwestycyjnych, aby każdy klient miał szerokie spektrum wyboru, zapewniając stałą obsługę produktu, jesteśmy w stanie zadbać o Państwa finanse długofalowo.

Bezpieczeństwo Twojej Rodziny


Ubezpieczenia na życie - zadbaj o przyszłość swoją i rodziny.

Przeanalizujemy posiadane przez Ciebie rozwiązania ubezpieczeniowe, emerytalne oraz umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Sprawdzimy, czy opłacane przez Ciebie umowy, są odpowiednio dopasowane do Twoich potrzeb.
Ocenimy, czy koszty jakie ponosisz za ochronę oraz prowadzenie umów, są zgodne ze stawkami rynkowymi.

Sprawdzimy, czy umowy, które masz podpisane, nie maja zapisów wykluczających wypłatę świadczeń ubezpieczeniowych.

Jeśli poszukujesz ubezpieczenia na życie, bądź emerytalnego, to przeanalizujemy dla Ciebie wszystkie dostępne na rynku rozwiązania i wybierzemy takie, które będzie odpowiadało w 100% Twoim potrzebom.

Wsparcie Prawne


Przeprowadzamy analizę prawną, dotyczącą umów zawieranych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz Bankach. Najczęściej Klienci nie wiedzą jakie prawa im przysługują, dlatego:

•   przeanalizujemy zapisy Twojej umowy
•   ocenimy wartość sporu  
•   wycenimy obsługę sprawy
•   poszukamy oszczędności na umowach aktywnych

Analizujemy umowy, zarówno te z których klienci zrezygnowali, jak i takie które dalej kontynuują. Opłaty likwidacyjne są problemem ponad 5 milionów Polaków. Dzięki współpracy z nami, masz szansę rozwiązać problem i odzyskać swoje oszczędności.

Wyjątkowe Okazje Inwestycyjne


Dzięki współpracy z największymi firmami i wiedzy, którą posiadamy wyróżniamy się tym, że stawiamy inwestora na pierwszym miejscu.

Nasi klienci jako pierwsi otrzymują informację, w co i kiedy warto zainwestować, dzięki czemu często jest to zakup okazyjny, po cenie niższej niż rynkowa i przed innymi (dostęp do wybranych inwestycji wcześniej niż klienci detaliczni). Pozwala to zmaksymalizować zyski naszych inwestorów.